ברקע: צעיף בז' עם אפליקציות ורקמה. נרקם עבור ויצ"ו בישראל. מאוסף משפחת במברגר, ירושלים