רקמות שונות בחוטי כסף וזהב. נרקמו על ידי נעמי שאער ויעל גיאת, תל אביב. מאוסף יעל כהן