והדגם ב‭^/‬כ־י ב' רקאברנו בםרזי^וון. סבם לכיוון צםון־מו‭1_‬ר־ב