הנחת כ37ז־ל כפםכפינום ביום תר^ו‭^_/‬ון לתו‭11_‬בו-ר־,