סצודת ^ ננוונית לאחר ‭rnn nnipna nnnjni nmnuin‬־‭tL/‬