הר הבית בגלויה משלהי המאה ה־19 (פרט‭.(‬ מהגלויות הצבעוניות הראשונות שהודפסו בארץ בידי יהודים (דפוס מונזון)