דותן גורן הערגה להר הבית בשלהי התקופה העות'מאנית

הכניסה כ ^ הה הבית ומקום המקדים 1 בתקופה העות'מאנית נאסרה הכניסה להר הבית ללא מוסלמים . אולם על אף האיסור שהמפר אותו היה צפוי לעונש מוות , הצליחו בודדים לפקוד את המקום ואף לתעד את ביקורם בתמונות ובתרשימים . בלית ברירה נאלצו היהודים להשקיף על מקום המקדש מגגות המבנים הסמוכים וממרומי הר הזיתים . במקרים חריגים עלה בידי חוקרים ואישים רמי יחס להשיג רישיון מיוחד לבקר בהר הבית , אך רק עם תום מלחמת קרים 856 ) ו , ( הותרה הכניסה למתחם הקדוש ללא מוסלמים . המפנה נבע מהתגברות השפעת המעצמות על תורכיה . ברם , המבקרים נדרשו לקבל היתר מיוחד בתשלום גבוה ( בקשיש ) בכניסה . בניגוד לנוצרים , אסרו רבני ירושלים על היהודים לעלות להר הבית , פן 2 תטמא ( טומאת המתים ) קדושתו במדרך כף רגליהם בקודש הקודשים . השר משה מונטיפיורי ביקר בהר הבית עם רעייתו ובלוויית הקונסול הבריטי בירושלים , ג'יימס פין , במסעו הרביעי לארץ ישראל בקיץ תרט"ו 26 / ביולי . 1855 זאת , אף שידע שחל איסור מפורש שנגזר בידי רבני ירושלים לעלות להר . הוא עורר בכך זעם רב בקרב היהודים , שמיהרו להחרימו במספר בתי כנסת ולרגום את אפיריונו באבנים . רק לאחר ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל