‭.28‬ איורים של המקומות הקדושים בגלויית של דפוס מונזון משלהי המאה ה־9ו