24 (למעלה‭.(‬ ציורי הקיר בבית הכנסת בלנצוט, גליציה, ‭.1720‬ ציורים מהמאה העשרים 25 (מימין‭.(‬ מזל תאומים, בית הכנסת בלנצוט, גליציה. המאה העשרים