‭.20‬ דף תרומות, א"מ ליליאן, באזל, ‭.1901‬ משמאל ו שבט אפרים ומנשה (פרט)