18 (למעלה‭.(‬ סמלים המייצגים את יוסף: שריגי גפן (אפרים) ועץ תמר (מנשה‭.(‬ פרט