17 (מימין‭.(‬ דלתות בית החולים ביקור חולים, מעוטרות בסמלי השבטים. זאב רבן. ריקוע נחושת: יעקב גור־אריה וחביב אנזה