‭.16‬ עמוד לקריאת התורה (שטנדר‭,(‬ ליד ארון הקודש. שמואל חרובי, 1948