‭.15‬ 'חושן המשפטי בתקרת בית הכנסת בבתי ורשה, מעשה ידי ב"ק. שנות הארבעים