‭.5‬ כרזה לסוכה. יצחק ב"ק, הרבע הראשון של המאה העשרים