‭.4‬ בית הכנסת 'תפארת ישראל/ ציור הנשר מבין 'ארבע חיותי. המאה ה־19