תוכן עניינים

3 הקדמה 6 אריאלה אמר / "הבט נא השמיימה" י ציורי הקיר ב'ישיבה הגדולה מאה שערים' 39 דוחן גורן / הערגה להר הבית בשלהי התקופה העותימאנית 50 דוד עמית / דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 55 מתניה הבט / העברת הדגם ממלון הולילנד למוזיאון ישראל 60 מרים להמן ימיני / לתולדותיה ולאופיה של הרקמה התימנית 68 אהרון יפה 60 / שנה לפיצוץ מלון המל ך דוד ( 2006-1946 ) 78 עודד ישראלי ויוסף גרינבוימ / יוסף אמוזיג ; חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו 84 עבודת מופת שלא על מנת לקבל פרס  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל