ציורי הקיר ב'ישיבה הגדולה מאה שערים'

z z j ^ n c ; p ? n ^ F z I r : p > p 9 ^ r p ^ 17 G ע 1 נה עע 1 רים וע 1 בע דצמבר / 2006 כסלו תע 1 1 "ם המשתתפים בחוברת זו ; אריאלה אמר החוג לאמנות יהודית , האוניברסיטה העברית , ירושלים דותן גורן מוסמך החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת בר אילן ד"ר דוד עמית רשות העתיקות , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל