קמרונות הגשר ההרודיאני ומתחתן מקווה טהרה. בחזית, מקווה הכלים ומשמאל, האולם ההרודיאני. שחזור