תשבץ ירושלמי מס' 6 אלי שילר

מאוזן : . 1 משכונותיה החדשות של ירושלים . . 4 שכונת גנים בירושלים ( נוסדה ב . ( 1922 . 9 על שמו מרכז בירושלים לחקר תולדות עם ישראל ותרבותו . . 11 אדווה . . 12 נהר בדרום אפריקה . . 14 "חרמון זה כל טובו ב . " ... . 15 אירוע תרבותי בירושלים : ... הספרים . . 16 על שמו גן פסלים בירושלים . . 18 משורר עברי , מייסד תנועת ה'כנעניםי בארץ . . 20 מחזה ק ליל . . 22 חבר כנסת ושופט . מהפעילים המרכזיים של עולי מרכז אירופה ( נפטר ב . ( 1976 . 23 זריז ומיומן להפליא . . 25 "כולל" בירושלים . . 27 מוסד חינוכי ידוע בצפון הארץ . . 29 שכונה ערבית ביפו . . 32 מדריך ירושלמי ידוע לידה"א , שנפטר בטרם עת . מחבר הערך ' בתי כנסתי בספר הרובע ( ש"מ . ( . 34 אם הפנינה . . 35 אל מצרי קדום . . 37 קיבוץ בשומרון . . 39 קיבוץ בדרום שניטש . . 41 אשר . . 43 רב ידוע ברומניה , שנודע בהתנגדותו האמיצה לנאצים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל