בסיס האנדרטה בצומת ראש פינה, שצולם ב־14 בינואר ‭,1957‬ בכיוון צפוךמזרח (באדיבות צבי טדניק) פתרו נכונה וזכו בפרסי ספרים: צבי טדניק, תל אביב (שאף הוסיף את התמונה של בסיס האנדרטה‭;(‬ פיני צור, יהוד; שטואל עומר, מנחמיה