האם תוכל לזהות?

בראשית 1916 חגך ג י טאל פחה את הכביש החדש דמשק-טבריה . לציון האירוע הוצב עטוד זיכרון בצוטת ראש פעה . בשנת 1953 ציין טדריך נאגל , כי הכתובת שעל גבי עטוד הזיכרון נעלמה . בטבטבר , 1956 בסהלך עבודות טע " ץ להרחבת הצוטת , נהרס העסוד כליל , אך עד היום נושא הצוטת הישן , בפי בני הטושבה , את הכינוי 'צומת הסוטטנט' , Monument ) בהיגוי צרפתי עוד טיסי הברון . ( ספת סימון השבילים בגולן טשלהי שנות השטונים , טזכירה עדיין את 'טצבת הזיכרון ' בצוטת , אף שלא הייתה קייטת זה שלושים שנה ויותר . ותיקי הטושבה נטלו על עצטס לשחזר את האנדרטה בטקוטה הטקורי , בעזרת תצלומים , המצויים בארכיון הסקוטי . יהודה זיו  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל