למעלה: בית ברח' נחמה 10 באמצע: בית בדרך שלמה 13 למטה: תרונת השנאה מתוך הספר 'באוהאוס ביפו'