פינת חמד בבניאס, מתוך ספרו של ברוך גיאן, 'לאחוז בכנף הרגע'