למעלה י קבינט למטבעות מגרמניה, מתוך הספר יהצד השלישי של המטבע'