שלט המנציח את אנדרטת כביש הגבורה, שהיה לימים גם לאנדרטת חיל ההנדסה