ישיבה המוקמת לאחרונה מדרום לבית הקברות בצפת ופוגמת בנוף