מרכז חסידי ברסלב שהוקם בשנות השבעים בחל ק הספרדי של הרובע היהודי בצפת, גרם לנזק בל ישוער למרקם ההיסטורי החשוב והרגיש ביותר ברובע