שלט שהוצב בקצה הרובע היהודי בצפת, המספר על בואם של לוחמי הפלמ"ח לרובע היהודי הנצור. החלק המחוק מתייחס ליום שבת, מועד בו הגיע הכוח לצפת