השלט שהוצב לאחרונה על ביתו של הרב א"ז הלר, בו נמחקה המילה ישבת/ זאת משום שהרב נתן היתר מיוחד לבצע עבודות ביצורים חיוניות בשבת