קבריהם של ילדים, בני אנשי השלטון הבריטי בארץ בתקופת המנדט