אנדרטה לחיילים מוסלמים הודים, ששרידיהם הועברו מוילהלמה ושרונה