למעלה ‭:1‬ קברים ממלחמת העולם השנייה וצלב ההקרבה ברקע למעלה משמאל: אויבים ממלחמת העולם הראשונה, אנגלי וגרמני, שנקברו זה לצד זה למטה משמאל; חלקת החללים הצרפתים ממלחמת העולם הראשונה