‭.1‬ רחבת הכניסה ‭.2‬ אבן הזיכרון ‭.3‬ אנדרסת רמלה ‭.4‬ קפלה ‭.5‬ קברי שוטרי משטרת המנד13 ‭.6‬ חלקת החללים היהודים ממלחמת העולם הראשונה קברו של לורד פרימרוז כניסה מקורית לבית העלמין צלב ההקרבה חלקת החללים הצרפתים חלקת החללים המוסלמים ממלחמת העולם הראשונה חלקת החללים ההודים חלקת החללים המוסלמים ממלחמת העולם השנייה אנדרטה לדכר החללים התורכים והגרמנים קברו של הטוראי הארי פוטר חלקת החללים היהודים ממלחמת העולם השנייה קברו של החייל הבריטי האחרון שנהרג בארץ בתקופת המנדט צלב ההקרבה קבריהם של הסמלים פייס