חלקת חללי מלחמת העולם השנייה. בחזית התמונה קברו של החייל היהודי קאייפו מצבא יוון