? איור 1 כרזה 'יום שבועה לצבא ישראלי, מחת"ר (מחלקת תרבות) 1948