גי1לוי הסג־יק בגבעת ברנד הצילומים באדיבות מוזיאון חיל האוויר