הסליח בכפר גנלנ11־י מימין: בביקור בסליק; למעלה: פנים הסליק, צילום מ־994ו למטה: הסליק משתלב במבני החצר הגדולה צילומים בזודיבות כפר גלעדי