ק1ליח בכפר 11בא המשטרה קישרה בינו לבין רצח קסטנר. מתוך כתבה בכתב העת 'רימון/ ‭20.3.57‬