בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן

1 בעבו ק חרוד ובעמק בית שאן שרדו מבני ביטחון ועמדות בטון שנותרו על עומדם זה למעלה מ 70 שנה . הם משמשים עדות אילמת לימי המאבק והעימותים עם ערביי הסביבה למן מאורעות 1929 ועד למלחמת העצמאות . הקיבוצים למרגלות הגלבוע סבלו מהתנכלות הערבים שהתגוררו בכפרים על ההר וצפו על המתרחש בעמק . עין חרוד הוטרדה והותקפה בשלהי שנות ה 20 בידי ערבים מהכפר קומי , ששכן על גבעה נישאה מצפון לקיבוץ . עם פרוץ מאורעות , 1929 התקיפו המוני ערבים מביסאן - בית שאן - את קיבוץ בית אלפא , שהיה אז היישוב היהודי הקרוב ביותר אליהם מצד מערב . התקפה זו מתוארת בפירוט בספרו של ד"ו דוף , 'אביר הגליל / שממנו עולה שהכוחות הבריטים הצילו את המתיישבים מטבח : בית אלפא הייתה מוקפת כולה מחנות גדולים של ערבים , שהתקדמו לאיטם אל קווי ההגנה הפרימיטיביים שהקימו המתיישבים בקצותיה . אבו ג'ורג'י נדהם בראותו , עד כמה לא התאימו החפירות שמסביב למקום ... הסת ערות חזקה אחת של התוקפים הייתה עלולה להביאם לתוך היישוב בין צריפי העץ של המתיישבים , ואז לא יכול עוד שום כוח שבעולם למנוע אותם מעריכת טבח כללי והצתת כל הבניינים באש . גם כוחות המגינים נתחלק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל