לוח הנצחה לנקיט גיני, צעיר הלוחמים שנפלו במלחמת העצמאות, באנדרטה לחללי העיר העתיקה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל