‭M7|)0 7n1x‬־‭| 71V'c ?10> 1 jnV^n nj3K1n n1j1‬ שפכי ר^פר. במרכז החמתה, שבר של כותרת דורית מימי הכית ‭1 jwa‬