תצלום ץווויר של דרום מזרת הר הבית. ובו (ר<יוה אחור nnayn הבלתי חוקיות. לחן לר<חות ץוח אבודות הריצוף שן^דו לכסות אות כל השטח המזרחי בהר. Dy הריצוף וחשב המקום כמקו'ד nira