צלמית של ^ז מחרס ש1י ב‭^0‬לה המצח (קונים תורים ש^דו לקתיים, שהיו אוולי jy מ^נן ‭/7 /'/1/‬ כלשהי. הרץוש משוטח בחלקו הץוחור 1 והיה מרץוה צמוד לחפץ !חחר, מתוארכת לתקופה הרומית Vy סמך סגעתה.