שבר מסרק ש1ר.ב טם שיףים ‭>0‬שף צריו. מקבילות לו ‭/MM‬ בקומרץןן ובץוחרים 1וססים מימי הכית השן ‭. 1‬ שימש ץוולי לסירוק השיטו כמקווה הטהרה, בכ^סה להר הבית