ימי בית חשמוואוי מימין למטלה: חרטום של [ר חרס צבוט ‭?j"'31r<n‬למץור. הרץושוןה ל0טהץ (ימי החשמנים‭.(‬ מימין למטר‭:,‬ פלך טוויה מש1ר,ב ‭ou ow irc‬ ‭D'nnn Dn1\7'g‬ ytinwn לנ^לה: שבר של ידיח ‭|,?j,7‬ ובו טביטת חותם טם שרידי הכתובת ירושלמי בין קת 1 כוכב של חמש קת"ם.