שבר של ק^רירו תמרוקים ‭pr< n'1u/y‬ בהט ב^לח שסח מדף. מן התקוסה הפרסית