תליון שבור בצורת צלב. ‭ay 17,7 j prc 1 iwy‬ לולאות בתזה ושרידים של דמות הצלוב. כנראוה מימי הביניים.