תליון בצורת כיוור חליון טשו 1 ברונזה בצורת כלי נגינה כטל שלושה מיתרים. ‭1,7j‬־rc בימי קדם כינור. ‭nnmy yn 1 IJT < \\m‬ טיר דוד. התומכת נסרויקט הסינון. בחרה בץוופן מקרי. כעור רומה לסמלה. טור בטרם נתגלה חפץ זה.