שבר מסות של נשיה, טשו 1 שיש ומטוטר בדגמים צמחיים. התקופה הביחטיח.